39 mio. kroner til bedre vandmiljø i Vejle Fjord

Foto: Vejle Kommune.
dato

En akutpakke fra Christiansborg giver Vejle Kommune 39 mio. kroner til at opkøbe og omdanne op imod 400 hektar jord fra landbrugsjord til natur. Det skal give fjorden nyt liv ved at hindre udledning af cirka 24 tons kvælstof årligt.

Pengene fra akutpakken skal sammen med andre tiltag i projektet Vork Naturland i Vejle Ådal genoprette balancen i fjorden – og samtidig gavne klima, grundvand, biodiversitet og natur.

Akutpakken til forbedring af vandmiljøet er vedtaget af regeringen og aftalepartierne bag Finansloven for 2024. Formanden for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, Søren Peschardt (S), glæder sig over tildelingen:

- Det er virkelig en gave, at Vejle er blevet tilgodeset med 39 mio. kroner. De eksisterende og ambitiøse planer, vi allerede har igangsat med Vork Naturland i Ådalen, kan vi nu sætte ekstra fart på, så vi kan forbedre havmiljøet i fjorden, men også vores grundvand, biodiversiteten og naturen helt generelt, siger Søren Peschardt.

Også borgmester Jens Ejner Christensen (V) glæder sig over de mange penge, der nu sendes i retning af Vejle Kommune.

- Det er en fantastisk god nyhed for Vejle Fjord, og en grøn saltvandsindsprøjtning til det arbejde rundt om fjorden, vi allerede er i gang med. At staten støtter med et stort millionbeløb, gør det muligt for os at opkøbe arealer, hvilket vi også tidligere har gjort til gavn for naturen, biodiversiteten og klimaet - og ikke mindst fjorden, siger Jens Ejner Christensen.

Arbejdet med at finde egnede arealer til opkøb sendes nu til behandling i byrådets Klima,- Natur- og Miljøudvalg.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/39-mio-kroner-til-bedre-vandmiljoe-i-vejle-fjord/
Kilde: Vejle Kommune