Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet - 1. maj

Foto: S!RENEN.
dato

Over hele landet lyder sirenen traditionen tro fra klokken 12 den første onsdag i maj.

Den første onsdag i maj klokken 12. tester Beredskabsstyrelsen og politiet det landsdækkende sirenevarslingssystem.

Når sirenerne lyder landet over, er der ikke fare på færde. Det sker for at afprøve varslingssystemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende.

Under testen vil der lyde tre signaler:

- Varslingssignal: Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.

- Varslingssignal gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.

- Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/aarlig-afproevning-af-sirenevarslingssystemet-1-maj/
Kilde: Vejle Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.