Er du glad for dit lokalområde?

Foto: Vejle Kommune.
dato

Vejle Kommune er i gang med en stor undersøgelse, hvor de vil høre borgerne om deres tilfredshed med lokalområdet.

I løbet af den kommende uge vil 10.000 borgere modtage et spørgeskema i deres e-boks, hvor de bliver bedt om at vurdere forskellige aspekter af deres lokalområde. Spørgsmålene vil blandt andet omhandle, hvad der fungerer godt, og hvad borgerne savner i deres lokalområde.

Svarene vil blive brugt i kommunens arbejde med at planlægge for detailhandel, byvisioner og revision af boligpolitikken.

Målet er at bruge borgerne input til at udvikle byer og lokalområder, så de i højere grad afspejler borgernes ønsker og behov.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/er-du-glad-for-dit-lokalomraade/
Kilde: Vejle Kommune