Hjælpende hånd fra den kommunale legatfond

dato

Vejle Kommunes Legatfond hjælper økonomisk trængte borgere med et legat på 500 kroner. I år er 34 ud af 183 ansøgere blevet tildelt legatet.

Borgmester Jens Ejner Christensen og Søren Peschardt, der repræsenterer fondens politiske bestyrelse, udtaler, at mange stadig er presset på økonomien, trods faldende inflation.

Fonden prioriterer enlige med hjemmeboende børn, der ikke har modtaget legatet inden for de seneste to år. Legatfonden, der har en samlet kapital på 1,2 mio. kr., uddeler legater hvert år i november.

Antallet af legater varierer fra år til år, afhængig af fondens afkast. I 2021 blev der uddelt 20 legater blandt 145 ansøgere.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/hjaelpende-haand-fra-den-kommunale-legatfond/
Kilde: Vejle Kommune