Nyt naturområde styrker biodiversiteten i Vejle Ådal

Naturfondens nyerhvervede naturområde er fantastisk smukt. Det indeholder både eng, skrænter og dyrkede arealer, der nu gives tilbage til naturen. (Foto: Jesper Edvardsen)
dato

Biodiversiteten i Vejle Ådal får et boost med et nyt 85 ha stort naturområde erhvervet af Den Danske Naturfond. Området, der tidligere bestod af eng, skrænter og dyrkede arealer, vil nu blive genoprettet til sin naturlige tilstand.

Planen er at skabe nye levesteder for vilde orkidéer, sommerfugle og bier, og beskytte de eksisterende levesteder permanent.

Naturfonden vil samarbejde med Vejle Kommune om at beskytte området, kendt som 'Tørskind Bakker'. Målet er at bevare de naturskønne skrænter, der er hjemsted for truede og sjældne svampe og planter, og genoprette markerne til deres tidligere blomstrende og insektsummende natur.

Fokus er på at styrke biodiversiteten og forbedre naturen i Vejle Ådal. Samarbejdet med Naturfonden og lodsejerne i ådalen vil bidrage til at skabe mere og bedre sammenhængende natur, øge biodiversiteten, binde CO2, beskytte grundvandet og reducere kvælstoftilførslen til Vejle Fjord.

Planen for det nye område inkluderer genoprettelse af marker til blomstrende natur, bedre pleje af naturen for at forhindre overvækst og tab af levesteder, og stop for gødskning og sprøjtning. Der vil også blive udviklet en friluftsplan for at give alle mulighed for at opleve den smukke, vilde natur i området.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/nyt-naturomraade-styrker-biodiversiteten-i-vejle-aadal/
Kilde: Vejle Kommune