Storm over Danmark: Husk at rense dine kloakdæksler og riste for blade og kviste

dato

Stormen er på vej til Danmark, og Vejle Kommune opfordrer alle til at forberede sig. Selvom der ikke forventes højvande, kan stormen stadig skabe problemer.

Det er vigtigt at tjekke kloakdæksler og riste for nedfaldne blade og kviste, da disse kan blokere for regnvandets vej ned i kloakken.

Løse genstande som havemøbler og trampoliner bør også sikres for at undgå skader.

Selvom Vejle Kommune ser ud til at undgå oversvømmelser, kan der være høje bølger, som kan påvirke lavtliggende områder ved fjorden.

Vejrsituationen kan ændre sig, så det anbefales at holde sig opdateret via kommunens hjemmeside og DMI.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/storm-over-danmark-husk-at-rense-dine-kloakdaeksler-og-riste-for-blade-og-kviste/
Kilde: Vejle Kommune