Vejle Fjord er død. Nu stedes fjorden til hvile med håbet om at genopstå

Foto: Greenpeace Danmark.
dato

Af fjord er du kommet, til fjord skal du blive, af fjorden skal du igen opstå. Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund begraver Vejle Fjord med sorg og håb om nyt liv i vandet. Fjorden stedes til hvile den 6. april.

Af fjord er du kommet, til fjord skal du blive, af fjorden skal du igen opstå. 

Livet i Vejle Fjord, der engang var rig på fiskearter, dyr og planter, er ebbet ud, og fjorden er nu i en iltfattig og død tilstand. 

Det har fået Greenpeace, Danmarks Sportsfiskerforbund til at gå sammen med en lokal præst, dykkere og andre lokale kræfter om at arrangere en begravelse af Vejle Fjord. Det sker både for at sørge over naturtabet, men også med et håb om at puste nyt liv i fjorden.

Begravelsen finder sted ved Skyttehushaven ud til fjorden lørdag den 6. april kl. 11, og alle er velkomne til at deltage. Se program nederst. 

Vejle Fjords død
Årsagen til Vejle Fjords død er især den voldsomme udledning af kvælstof fra landbrugets gødning. Sektoren står for 70 procent af udledningen af kvælstof fra land til havmiljøet. Ser vi på udledningen lokalt, så kommer 82 procent af udledningen til Vejle Fjord ifølge Syddansk Universitet fra landbrugets kvælstof, der udvaskes fra gødningen af markerne. 

I foråret 2023 skrev Politiken om fjordens tilstand, hvor mere end 70 timers optagelse har afsløret en kollapset Vejle Fjord uden liv. Senere samme år indtraf det værste iltsvind i de danske farvande i 20 år.

De golde ørkenlandskaber, som har spredt sig på havbunden, vidner ikke kun om en naturkrise i Vejle Fjord. Fjorde og kystfarvande er i krise i hele landet, hvor kun 5 ud af 109 vandområder i dag er i såkaldt “god økologisk tilstand”.

Men Vejle Fjord er ikke kun eksemplet på Danmarks døde hav. Det er også eksemplet på både håbet og handlingen for at bringe livet tilbage. Vejle Kommune skiller sig ud ved at gøre en særlig indsats med projektet Sund Vejle Fjord, der blandt andet arbejder på at plante ålegræs og skabe muslingebanker for at rense fjorden og forbedre den økologiske balance. Projektet viser positive resultater, men det står også klart, at fjorden kun kan komme på fode igen, hvis kvælstofudledningen fra land sænkes markant. 

For at nedbringe udledningen af kvælstof og næringstoffer fra landbruget, er det afgørende, at der tages politisk handling ved at udtage store landbrugsområder.

For at sænke kvælstofforureningen af Danmarks kystfarvande opfordrer Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund til flere løsninger, som vil sætte skub på landbrugets omstilling og sænke udledningen markant. 

Halvdelen af Danmark består i dag af marker med foderafgrøder, og det vil være nødvendigt at tage store landbrugsarealer ud af drift for at få kvælstofudledningen ned. Der opfordres til at udtage 600.000 hektar landbrugsjord frem mod 2027, hvilket vandmiljøforsker og professor Stiig Markager fremhæver som nødvendigt for, at Danmark kan leve op til EU’s Vandrammedirektiv. Dette vil også give renere drikkevand og forbedre biodiversiteteten på land.

Frem til begravelsen vil der blive sat fokus på, hvorfor Vejle Fjord i dag er i denne dødstilstand, og hvad der kan gøres for at skabe liv i fjorden igen. 

Kommentarer:

Kaare Manniche Ebert, biolog og mangeårig sportsfisker ved bl.a. Vejle Fjord, Danmarks Sportsfiskerforbund (mobil: 40971492): 

“Vejle Fjord har været en elsket ven af masser af lystfiskere. Fjorden har været et hotspot for lystfiskeri gennem generationer, men de sidste 15 år har den bare fået det værre og værre. I dag er fiskene stort set væk. Havørred er blandt de få fisk, man stadig kan fange i Vejle Fjord. Vi kræver, at døden i Vejle Fjord og de indre danske farvande bliver taget meget alvorligt, og vi har et stort håb om, at Vejle Fjord genopstår som en sund fjord med rent vand og et rigt liv af fisk, ålegræs og bunddyr.”

Christian Fromberg, kampagneleder for landbrug, natur, og skov, Greenpeace (mobil: 29294875):

“Det burde vrimle med tangskove, rødspætter og havbørsteome overalt i Vejle Fjord. Men livet er forsvundet, kvalt af en massiv kvælstofforurening fra landbruget. Derfor begraver vi Vejle Fjord, men vi gør det med håbet om, at livet igen kan vende tilbage. For der er håb, hvis vi bruger begravelsen til at stoppe op og erkende, at vi har et fælles ansvar for at handle. Der er håb, hvis vi i fællesskab gør op med årtiers politisk svigt.”

Program for begravelsen af Vejle Fjord: 
Tid og sted: Begravelsen finder sted ved Skyttehushaven lørdag den 6. april og varer fra kl. 11 til omkring 11.45. Sara Dedieu, præst i Skt. Johannes Kirke i Vejle, vil i forlængelse af begravelsen holde en “håbets tale”. 

Talere: Carsten Jensen, forfatter. Kaare Manniche Ebert, bosat i Vejle og biolog hos Danmarks Sportsfiskerforbud. Søren Peschardt, udvalgsformand og medlem af Vejle Byråd (S). 

Gravøl og sænkning af gravsten - efter begravelsen vil der være mulighed for at sige sidste farvel til gravøl, og lokale dykkere fra Dykkerklubben Nuser også vil sænke en gravsten til havets bund. 

Kilde: Greenpeace Danmark
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.