Vejle slap billigt fra stormen

dato

Vejle slap relativt uskadt fra den seneste storm, trods vandstanden i Vejle Fjord nåede 91 cm over normalen.

Højvandsvagten rapporterede ingen oversvømmelser, og det var ikke nødvendigt at aktivere pumperne. Dog har stormen forårsaget skader på infrastrukturen.

Cykelstien langs Ibæk Strandvej er ødelagt af bølgerne, hvilket gør det umuligt at cykle der. Der er også rapporteret om vand på vejbanen ved Abelones Plads, hvilket kan være farligt for bilister.

Vandet forventes dog at forsvinde i løbet af et par timer. Asfalten langs Ibæk Strandvej er også ødelagt, hvilket yderligere begrænser cykeltrafikken.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/vejle-slap-billigt-fra-stormen/
Kilde: Vejle Kommune